20 November, 2010

Autonomie

Fundaţia PRO WEST Cluj sprijină activităţi care pregătesc înfiinţarea Partidului Uniunii Ardeal - Banat. PUAB militează pentru autonomia administrativ-financiară a Ardealului şi Banatului acestea devenind unităţi federate ale României. PUAB îşi bazează ideologia pe trecutul milenar, specific al Ardealului şi Banatului. PUAB crede în succesul economic al celor 8 regiuni istorice din Ardeal si Banat. Fiecare regiune urmând să fie condusă de către un preşedinte ales direct, iar Ardealul şi Banatul va fi condus de un guvern regional în care vor fi prezenţi reprezentanţi români, maghiari şi germani.

Autonómia

A kolozsvári PRO WEST Alapítvány tevékenységével az Erdély-Bánság Szövetség Pártjának (EBSZP) a létrehozását kívánja előmozdítani. Az EBSZP Erdély és Bánság közigazgatási és pénzügyi autonómiájáért küzd egy föderatívvá váló Románia keretén belül. Ideológiáját Erdély és Bánság ezeréves sajátos történetére alapozza. Az EBSZP meg van győződve az Erdélyt és Bánságot alkotó 8 történeti régió gazdasági sikerességéről. Mindegyik régió élén egy közvetlenül választott régióelnök áll majd, Erdély és Bánság kormányzásának feladatát pedig olyan regionális kormány látja el, amelyben a románok, a magyarok és a németek képviselői egyaránt szerepet kapnak.

Autonomia

Die Stiftung PRO WEST Klausenburg unterstützt die Aktionen, welche die Gründung der Partei der Einheit Siebenbürgen – Banat (PESB) vorbereiten. Die PESB kämpft für eine Verwaltungs- und Finanzautonomie Siebenbürgens und des Banats, wobei diese Regionen föderative Einheiten Rumäniens werden sollen. Die Ideologie der PESB fußt auf der jahrtausendalten Vergangenheit Siebenbürgens und des Banats. Die PESB vertraut auf den wirtschaftlichen Erfolg der 8 historischen Regionen Siebenbürgens und des Banats. Jede Region soll von einem direkt gewählten Präsidenten geleitet werden, Siebenbürgen und das Banat von einer regionalen Regierung, die aus Vertretern der Rumänen, Ungaren und Deutschen gebildet werden soll.

Autonomy

PRO WEST Cluj Foundation supports activities that prepare the establishment of the Union Party Transylvania - Banat. PUAB campaigning for administrative and financial autonomy of Transylvania and Banat in Romania it became federated units. PUAB its millenary history based on ideology, specifically of Transylvania and Banat. PUAB believes in the economic success of the eight historic regions of Transylvania and Banat.Each region will be headed by a directly elected president, and Transylvania and Banat will be led by a regional government which will be attended by representatives of Romanian, Hungarian and German.